Newsletter vam se ne prikazuje ispravno? Pogledajte ga u svom internet browseru.

.

Novosti od Matuj

za prosinac 2011.

TZ Matulji
tzm-cestitka

PUSNE AKTIVNOSTI 2012.

06.01.2012., petak – početak Pusta na Žejanama

07.01.2012., subota – početak Pusta na Munama

14.01.2012., subota – početak pusta na Pasjake na 2 ure zapolne

14.01.2012., subota – IZBOR ZA «NAJ PUSNU DIVOJKU 2012»

17.01.2012. – utorak - Antonja 16.00 sati – Matulji
- nastup glazbenog društva Spinčići
- podizanje Pusta i pusne banderi – Pusni odbor Matulji
- predaja ključeva Pusnen juden

21.01.2012., subota – Pusni tanac

27.01.2012., petak – «IX. Festival pusne hrani» - Hangar

28.01.2012., subota - «IX. Malorukometni maškarani turnir»

28.01.2012., subota – Pusni tanac

02.02.2012., petak – Likovno natjecanje učenika osnovnih škola iz Matulja, Brešca, Viškova, Klane, Kastva, Opatije i Lovrana, na temu «Pust», te podjela nagrada (škola Matulji)

02.02.2012., Pusni vremeplov – projekcija filma i okrugli stol

04.02.2012., subota – BICIKLIJADA – PO PUSNEH PUTEH (kotizacija 50 kn, u cijenu uključeni vodič i ručak) - u slučaju lošeg vremena odgađa se za 11.02.

04.02.2012., subota – Pusni tanac

11.02.2012., subota – BICIKLIJADA – PO PUSNEH PUTEH (kotizacija 50 kn, u cijenu uključeni vodič i ručak)

11.02.2012., subota - Pusni tanac

18.02.2012., subota – «XVII. zvončarska smotra» - Dan Općine - PUSNA SUBOTA

18.02.2012., subota - Pusni tanac

19.02.2012. – Pusna nedeja
- zvončari iz Mučića idu na tradicionalni pohod u centru Matulja su u 12.00 sati

20.02.2012. – Pusni pondejak
- Zvončari iz Rukavca tradicionalno zvone po Kućeloven komune
- Zvončari iz Bregi tradicionalno zvone po brežansken komune
- po svim mjestima općine se pobiraju jaja

21.02.2012., utorak – PUST
- Žejanski zvončari tradiconalno zvone na Munama
- Munski zvončari tradiconalno zvone po Žejanama
- Zvončari iz Rukavca tradicionalno zvone po Rukavačken komune
- Zvončari iz Zvoneće tradicionalno zvone po zvonejsken komune
- po svim mjestima općine se pobiraju jaja

22.02.2012., sreda – PEPELNICA
- po mjestima općine pali se Pusta

Zvončarske skupine odlaze na svoje pohode po tradicionalnom rasporedu ovisno o vremenskim prilikama. Organizator ima pravo izmjene programa bez prethodne najave.

CARNIVAL IN MATULJI 2012.

06.01.2012.
- beginning of Carnival in village Zejane

07.01.2012.
- beginning of Carnival in village Mune

14.01.2012.
- beginning of Carnival in village Pasjak

14.01.2012.
- PAGEANT FOR "THE BEST CARNIVAL GIRL"

17.01.2012.
- St. Anton, 16 hours – beginning of Carnival in Matulji and Zvoneca

21.01.2012. Saturday
- Carnival dances

27.01.2012.
- "Festival OF CARNIVAL FOOD" – Hangar

28.01.2012. Saturday
- Carnival dances

02.02.2012.- literal and art competition "Pust" for school children

02.02.2012.
- Carnival Time machine – movie projection and debate

04.02.2012., Saturday
– Carnival dances

11.02.2012.
- Mask bicycle contest – ON CARNIVAL TRAIL
- Carnival dances

11.02. – 12.02.2012.
- "Mask handball contest"

18.02.2012., Carnival Saturday
- "Bell ringer's parade"

18.02.2012., Saturday
- Carnival dances

19.02.2012. – Carnival Sunday
- Traditional event of bell ringers from Mucici

20.02.2012. – Carnival Monday
- Traditional event of bell ringers from Rukavac and Bregi

21.02.2012., PUST - Fat Tuesday
- Traditional event of bell ringers from Rukavac, Zejane, Zvoneca and Mune

22.02.2012., PEPELNICA - ASH WEDNESDAY
- Traditional event of burning carnival mascot

Bell ringers groups are going to their events according to traditional schedule depending of meteorological conditions.

During carnival:
Exhibitions of art
Exhibition of photographs
Children's art exhibition


Turistička zajednica općine Matulji

Adresa: Trg maršala Tita 11, 51211 Matulji
Lokacija turističkog ureda – Dalmatinskih brigada 9
Telefon: +385 (0)51 276 789
Fax: +385 (0)51 276 221
E-mail: tzmatulji@tzmatulji.hr
Web: www.tzmatulji.hr

.

Ukoliko više ne želite primati Novosti od Matuj pošaljite praznu poruku na adresu: novosti-leave@tzmatulji.hr